IDEE SUSTENABILĂ

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali)”.
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate, dar şi de durată. 
 Scopul acestui proiect este de a diminua rata fenomenului de abandon scolar si de a încuraja copii si tinerii defavorizati de a-si continua studiile, pentru a-i ajuta să se realizeze pe plan profesional si apoi pe plan financiar, prin construirea sau închirierea unei clădiri pentru after school, consiliere psihopedagogică.
Programul “AFTER SCHOOL” pentru  copii defavorizati si nu numai este un serviciu  adus comunităţii.
Proiectul  nostru  oferă  copiilor  servicii  de  îngrijire  după  terminarea  orelor  de şcoală, programe  educative,  asistenţă  sociopedagogică,  temele  date pentru  acasă  şi activităţi  recreative .
Activitatea noastră va fi un adaos educaţional. De aceste servicii beneficiază copiii defavorizati si copiii proveniţi din familii ce  nu au  în grija cui să  lase copiii  după  terminarea  programului zilnic şcolar şi pe  perioada  vacanţelor, care vor pentru  copiii  lor o alternativă  de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire  specială, într-un  cadru  de  grup care  poate  stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite , etc.
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:
►Procesul de învăţare prin joc;
►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
►Organizarea adecvată a ambientului educativ;
►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.
Principalele activităţi :
-         servicii de îngrijire a copilului (hrănire, securitate) ;
-         servicii alternative de educaţie  prin asigurarea continuităţii educaţiei formale
(efectuarea temelor pentru acasă) ;
-         activităţi recreative ;
Etapele implementării proiectului :
-         Inchirierea unei locatii
-         Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor  fiecărui membru al echipei;
-         Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor ;
-         Informarea personalului din instituţie  privind  scopul proiectului;
-         Informarea comunităţii asupra noilor servicii create ;
-         Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura
activitatea profesională în cadrul serviciilor alternative nou create;
-         Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
-         Evaluarea  cererilor şi selectarea beneficiarilor conform criteriilor prevăzute ;
-         Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul centrului ,,Şcoala după şcoală’’ ;
-         Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris;
-         Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor  obţinute;
Programul ,,After School’’, ca serviciu de prevenire a neglijarii copilului şi  asigurarea  continuării  educaţiei  formale  are  un  caracter  preponderent educativ .   
Așteptăm comentariile dvs. pentru a îmbunătății această IDEE!
Vă mulțumim!