UN OU PENTRU FIECARE COPIL SĂRAC


Cand te opresti in a-i mai ajuta pe ceilalti, atunci incepi sa mori. 
Eleanor Roosevelt

Biserica ne dã tuturor un timp de pregãtire pentru Sfintele Pasti. Sunt zece sãptãmâni, perioada Triodului, vreme în care ni se atrage atentia asupra importantei pe care o are postul, ni se dau îndrumãri în legãturã cu o viatã duhovniceascã superioarã, ni se pun înainte exemple de oameni care au dus o viatã deosebitã. Suntem chemati "... calea postului sã o sãvârsim, credinta nedespãrtitã sã o pãzim, lupta cea bunã sã o luptãm, biruitori asupra pãcatului sã ne arãtãm, sã cãlcãm peste capetele nevãzutilor balauri si cu vrednicie sã ajungem sã ne închinãm si Sfintei Învieri". În cuvintele acestea si în rânduielile Bisericii se aratã cã e necesarã o pregãtire, se impune o pregãtire. E o pregãtire cu post. Vremea postului e socotitã vreme de cinstite zile spre înfrânarea trupului si spre îmbunãtãtirea sufleteascã în general.
Credinciosii în timpul postului obisnuiesc sã-si mãrturiseascã pãcatele, doresc sã se împãrtãseascã cu dumnezeiestile Taine, spre tãmãduirea sufletului si a trupului, spre alungarea atotpotrivnicului, spre luminarea ochilor inimii, spre credintã neînfruntatã, spre dragoste nefãtarnicã, spre unirea împãrãtiei si adãugirea dumnezeiescului har". Si aceasta e o pregãtire esentialã pentru Sfintele Pasti.
Sunt si credinciosi care se pregãtesc mai putin duhovniceste. Trãiesc mai putin credinta, pentru cã se gândesc mai putin la Învierea cea mai presus de lume. Nu au în vedere evenimentele mântuitoare. Acestia nu se angajeazã nici la o pregãtire corespunzãtoare pentru a întâmpina Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Totusi Sf. Ioan Gurã de Aur în cuvântul sãu de la Pasti îi cheamã pe toti la prãznuire: "... si pe cei ce au postit si pe cei ce n-au postit, si pe cei osârduitori si pe cei lenesi". La ospãtul Învierii suntem chemati toti, dar ospãtul credintei în învierea lui Iisus Hristos îl trãiesc numai aceia care se si pregãtesc pentru acest eveniment.
Arhim. Teofil Părăian


Campania umanitară ”UN OU PENTRU FIECARE COPIL SĂRAC” își propune să ofere ouă roșii și cozonaci, celor 59 de copii și tineri ai Asociației O PARTE DIN RAI.

Dorim să ne strângem cu mic și mare, cei cu sufletul curat, în această acțiune caritabilă, pentru a redea bucuria in ochii și-n inimile celor necăjiți.
Fiecare dintre noi poate fi IEPURAȘUL de PAȘTE!
Așteptăm orice suflet nobil să ni se alăture și să ne ajute să-l ducem pe IEPURAȘ acasă la fiecare copil.