CAMPANIA ”COPIII FĂRĂ ETICHETE”

Copiii fara etichete
Campania urmăreşte conştientizarea violenţei împotriva copiilor din societatea românească, generarea unei schimbări de atitudine faţă de această violenţă, precum şi generarea unei schimbări de paradigmă în educaţia copiilor, prin: înlocuirea practicilor violente cu metode educaţionale pozitive, respectarea copilului în locul umilirii lui, renunţarea la indiferenţă şi acceptare faţă de violenţa împotriva copiilor.
Copiii crescuți într-un mediu violent, vor fi adulții de mâine ai VIOLENȚEI.
Așa că ... HAI SĂ-I CREȘTEM CU CEA MAI MARE DĂRUIRE ȘI DRAGOSTE ... ȘI APOI VOM PRIMI ÎNAPOI IUBIREA LOR.